O depilacji i epilacji słów kilka

Usunięcie zbędnego owłosienia nie jest dziś problemem, ponieważ istnieje wiele możliwości służących zrealizowaniu tego celu. Godna jest jednak rozważenia zupełnie inna kwestia. Chodzi mianowicie o nomenklaturę, czyli zasób terminów związanych z tego typu zabiegami.

Zwykle pojawiają się określenia – stosowane wymiennie, w znaczeniu synonimicznym – depilacja i epilacja, które bynajmniej nie są wyrazami bliskoznacznymi. O ile bowiem jeden z zabiegów może być wykonywany w warunkach domowych, o tyle drugi musi być przeprowadzany w specjalistycznych salonach kosmetycznych znajdujących się w Katowicach (np tutaj: swiaturody.com/katowice,depilacja-laserowa,65.html).

Różnice pomiędzy depilacją a epilacją

Czy wiecie, że trwałość poszczególnych zabiegów jest uzależniona od tego, w której fazie wzrostu włosa zostały one przeprowadzone? Można to wytłumaczyć w następujący sposób. Włosy nie rosną w tym samym czasie jednocześnie, ponieważ jest to ściśle związane z cyklem ich życia, który ma dwie fazy – etap wzrostu i etap uśpienia.

Fazy wzrostu włosa a skuteczność zabiegów

Oznacza to ni mniej, ni więcej, że podczas jednego zabiegu można usunąć około 30℅ owłosienia, gdyż obejmie on tylko te włosy, które w danym momencie znajdowały się w fazie aktywnego wzrostu. Naświetlania, niezależnie od partii ciała, trzeba więc powtórzyć – powiedzmy trzy, cztery razy – w celu całkowitego i nieodwracalnego usunięcia niepożądanego owłosienia.

Depilacja laserowa Katowice to rodzaj kosmetycznego zabiegu, który charakteryzuje się następującymi cechami. Po pierwsze ma tymczasowe działanie, a po drugie istnieje możliwość wykonania go w domu. Epilacja natomiast to zabieg kosmetyczny przeprowadzany w profesjonalnych salonach kosmetycznych w Katowicach. Z uwagi na zastosowanie metody laserowej daje trwałe efekty.

Na który z zabiegów się zdecydujecie? Oczywiście. Skuteczny.